Les platges

Des de fa aproximadament trenta anys s’ha produït un continuat deteriorament de pràcticament totes les platges de la vila de Sitges.

Gran part de la sorra acumulada a la costa de la vila, hi és gràcies als espigons que es van construir fa més de mig segle. Independentment de l’origen de les platges, no hi ha cap dubte que s’han convertit en patrimoni al qual Sitges no pot renunciar i que ha de recuperar. Cap poble ni pot ni ha de renunciar als seus atractius i reclams i Sitges no pot ser l’excepció. Les platges són un reclam turístic fonamental del que depèn gran part de l’economia local que, a més, aporten un espai esportiu, social i cultural. El poble de Sitges deu oposar-se radicalment a que la sorra dragada dels ports i costes del seu municipi sigui portada a altres municipis quan tanta falta li fa al seu propi municipi. La sorra de Sitges és prioritàriament de Sitges i de ningú més. L’Ajuntament ha de reclamar, davant el Departament de Costes, que la sorra dragada de les seves costes i ports sigui aportada a les seves pròpies platges abans de ser cedides a altres pobles. Aquesta va ser – a més – la tradicional pràctica realitzada amb encert per tots els anteriors al present Govern municipal (vegeu apartats 17.a i 17.b).

La present iniciativa es refereix en concret a les platges ‘Bassa Rodona, ‘Estanyol’ i ‘Riera Xica’ que, al llarg dels últims anys, han patit un deteriorament de tal magnitud que podria provocar – i de fet està provocant – l’ensorrament de trams del passeig marítim.

No neguem que l’actual deteriorament d’aquestes platges és degut als canvis dels corrents marítims. Però afirmem que aquests canvis són efecte del canvi climàtic, de la pressió urbanística, de l’escassa aportació de sorra fluvial, etc. En conseqüència afirmem que els canvis dels corrents són producte dels moviments marítims provocats per l’home i, per tant, Sitges té dret a reconduir la situació sense retrets per ‘interferir’ en els corrents ‘naturals’ del mar, perquè aquests corrents fa temps que no són ‘naturals’ (com els històrics). Sitges no pot ser víctima de les intervencions humanes a la costa del Mediterrani i al medi ambient en general (les tempestes ‘Gloria’, ‘Filomena’, ‘Gaetán’, Hortènsia’ i les del futur) sinó que té dret a adoptar les mesures necessàries per protegir aquest patrimoni local del qual, en gran mesura, depèn la seva economia i milers de llocs de treball, com s’ha pogut tristament comprovar quan el turisme va col·lapsar amb motiu de la pandèmia de la COVID-19.

Mitjançant aquesta informació volem aconseguir l’adhesió d’amants de les platges de Sitges a la seva recuperació i conservació amb modificacions dels seus espigons existents. En aquest context s’ha de remarcar que els espigons – com a mínim en el cas de Sitges – no provoquen canvis de corrents naturals, ja que aquests corrents ‘naturals’ ja no existeixen com s’ha mencionat al paràgraf anterior. Tampoc constitueixen agressions al medi ambient, al contrari, són elements que fomenten la vida marítima, ja que proporcionen molts espais de refugi de tota mena d’espècies marines. Tot i haver intentat trobar una solució a l’esmentat problema cap proposta ha tingut èxit, ja que mai estaven del tot recolzades pels diferents Governs de l’Ajuntament de Sitges.

Creiem doncs que la present iniciativa ha de servir per a sensibilitzar als amants i proteccionistes de les platges (i concretament les platges del centre de Sitges), amb la finalitat d’aconseguir que l’Ajuntament deixi d’ignorar el greu problema referenciat. Creiem que ara és el moment que l’Ajuntament elabori amb urgència un projecte basat en els espigons existents, d’un cost tan moderat que ni caldria esperar a subvencions, sinó que pot ser perfectament costejat per l’Ajuntament. És més, qui defensa una altra solució més sofisticada que la proposta d’aprofitar els espigons existents per retenir les sorres, pot tramitar-la sense perjudici que es mantinguin les platges històriques. No s’està en contra de projectes més eficaços, de menor impacte visual, més resilients, etc., etc., al contrari, els donem suport, més en un moment en què podrien finançar-se mitjançant el programa de «Fons de Recuperació» recentment acordat per la U.E. El que es proposa consisteix en una actuació immediata, sense perjudici d’enfocar d’altres solucions, la realització de les quals – com s’ha vist durant els últims trenta anys – resulta extremadament lenta i costosa. Vol dir que, un cop realitzat un altre tipus de projecte de protecció de les platges més important i idoni que els espigons, resultaria senzill espargir les roques dels espigons dins el mar per, a més, aprofitar la creació d’un petit escull de vida marítima protegida davant de la Costa de Sitges.

Si dona suport a aquesta iniciativa, li demanem que ens enviï per correu electrònic a info@salvemlesplatgesdesitges.com el seu nom i la seva direcció electrònica per a poder mantenir-lo informat.

CONCRETAMENT RETRAIEM A L’AJUNTAMENT:

 1. Amagar-se, des de fa dècades, darrere d’altres Administracions, i de múltiples projectes i idèntiques excuses per justificar el fet d’haver desatès el problema. És una conducta que qualifiquem de negligència (vegeu apartat 16.- de la present informació).
 2. Consentir que la sorra dels seus propis ports sigui obsequi gratuït per altres municipis de la costa que s’aprofiten de la mateixa – segons sembla més preocupats que Sitges per la seva manca de sorra –, o que s’aboquen directament al mar mentre desapareix de les platges de Sitges. Amb això es RENÚNCIA per part de l’Ajuntament a ???? les platges, un dels patrimonis més emblemàtics (vegeu apartats 17.- y 18.- de la present informació).
 3. Humiliar voluntària o involuntàriament la intel·ligència de tots quan es manifesta:
  1. Que s’està “revisant i recalculant un suposat projecte inicial…” (vegeu informatiu Juny 2021).
  2. Que es prefereix “repartir la sorra residual amb una retroexcavadora. El traslladar sorra d’on hi ha més per aportar-la on no hi ha…” (vegeu Informatiu juny 2021).
  3. Que «es descarta ara per ara abocar sorra extreta de les bocanes dels ports de Sitges per una draga». Tal manifestació confirma, en realitat, que la sorra de les dragues de sorra de Sitges serà regalada a altres municipis. Qui és l’Ajuntament per permetre i consentir que aquest valuós patrimoni del seu poble sigui obsequiat gratuïtament a altres poblacions de la costa – que, a més, solen ser directes competidors turístics – o que s’aboquen directament al mar (vegeu apartat 14.- de la present informació).
  4. Que “es descarta ara per ara abocar sorra extreta de les bocanes dels ports de Sitges per una draga” (vegeu apartat .- de la present informació).
  5. Ningú demana a l’Ajuntament dragar sorres dels ports de Sitges per a restituir-les a les seves platges. El que es demana a l’Ajuntament és que reclami aquestes sorres, quan els seus ports la draguen per a mantenir la seva navegabilitat interior.
  6. Que “aquest mes de gener (2021) començaran a canviar dutxes i rentapeus de les platges d’Aiguadolç, les Anquines i Terramar, així com els pous de drenatge. També es repararan els magatzems d’Aiguadolç i Bassa Rodona”. No són aquestes instal·lacions el problema, sinó la manca de sorra suficient per impedir que les onades puguin arribar a aquestes (vegeu apartat 02.- de la present informació). Ens preguntem si a partir de l’esmentada data, les tempestes marítimes no tornaran a destruir aquestes instal·lacions i, per tant, caldrà dilapidar més impostos en successives reposicions (vegeu apartat 10.- de la present informació).
  7. Respectem l’oposició de l’Ajuntament a la draga dels seus ports, encara que no sabem quina és l’alternativa que l’Ajuntament proposa, tret que pretengui inutilitzar-les. Insistim que no reclamem ‘cap’ draga, si no que tan sols reclamem que la sorra dragada de les costes del municipi de Sitges es destinen prioritàriament a les seves pròpies minvants platges abans de portar-les a platges d’altres municipis ( vegeu apartat 15-A).

L’honestedat exigeix admetre que no estem davant d’un problema tècnic, sinó davant d’una paralització motivada per lluites polítiques que perjudiquen greument els interessos de tot el poble de sitges.

Llegir Més