Espigons en forma de “L” invertida

Gràcies a l’espigó en forma de ‘L’ invertida s’ha pogut acumular i retenir una gran quantitat de sorra que permet, com a la platja de la ‘Punta’, oferir un espai suficient per mantenir les distàncies i la pràctica de diferents esports.

Quins arguments objectius poden haver-hi contra aquesta solució relativament ‘econòmica’ i respectuosa amb el medi ambient? Cal no oblidar que els espigons, a més a més, estimulen i protegeixen la vida marítima.

En aquesta fotografia es pot apreciar perfectament que, gràcies a la forma de ‘L’ invertida de l’espigó, es va acumular una gran quantitat de sorra al costat dret. D’altra banda, el lateral esquerre no ha acumulat gairebé res, ja que quan el mateix mar porta sorra a aquest costat, els corrents se la tornen a emportar al no ser retinguda per una estructura paral·lela a la platja, com passa al costat dret. Per què no acabar els espigons existents en forma de ‘T’ perquè puguin acumular sorra als dos costats?

Llegir Més