Les platges

Les platges

Des de fa aproximadament trenta anys s’ha produït un continuat deteriorament de pràcticament totes...

Comparació històrica amb l’actualitat

Com es pot apreciar a la imatge històrica, amb anterioritat a la construcció de...

Altres artícles