Actuacions inútils i costoses per pal·liar la manca de sorra

Davant la negativa de l’Ajuntament a portar sorra del port d’Aiguadolç’ i del port ‘Ginesta’ mitjançant la draga com es feia abans, i per tal de suplir la conseqüent manca de sorra, es va optar per una retroexcavadora que de nit excavava sorra a prop dels espigons per ampliar la part central de les platges. Un procés costós, antiecològic i inútil, ja que el resultat no acostuma a aguantar gaire temps, atès que l’onatge s’emporta l’endemà la sorra acumulada per la retroexcavadora la nit anterior.

Aportació mecànica de sorra al punt idèntic d’on s’havia extret l’any anterior segons és de veure de la imatge anterior.

Platja ‘La Barra’ (finals març 2021)

Finals de març 2021: Tractor pala que recull sorra acumulada gràcies a l’espigó ‘Paral·lel’ a la platja ‘La Barra’ per després transportar-la a punts on el corrent sol arrossegar-la a la mar. Lògicament els corrents no s’aturen en aquests punts, de manera que la sorra treta d’aquest tram es perd.

Finals de març 2021: Imatge demostrativa de la barrabassada consistent en recollir amb màquina pesada sorres per transportar-on després els corrents marítimes la tornen a arrossegar a la mar. Un sistema insostenible, antiecològic i d’escandalós malbaratament de fons públic.

Finals de març 2021: Platja ‘Riera Xica’ després de l’aportació de sorra extreta de la platja ‘La Barra’, mitjançant ‘dumper’. Habitualment l’accés a aquesta platja sol estar tancat, ja que els corrents en aquest punt la solen deixar en roca pura. Vegeu imatges de l’apartat 2 de aquesta mateixa platja abans de l’esmentada aportació artificial.

Abril 2021, la mateixa platja de la foto anterior ja acusava la pèrdua de la sorra que a finals de març s'havia aportat d'altres platges. Resultat: Més sorres que es perden per anar a parar en un dels ports de Sitges, que després de dragades es reparteixen per altres municipis veïns.

Finalment l’Ajuntament es va adonar que la sorra treta d’altres punts de la platja i abocada a la platja ‘Riera Xica’ no feia més que desaparèixer. Com a solució va acordar que el quiosquet d’aquest tram es col·loqués damunt del passeig marítim en lloc de permetre que la sorra dragada dels ports de Sitges serveixi per a restituir – almenys temporalment – la que els corrents s’han emportat. Vegin-se a més les sol·licituds administratives del mateix Ajuntament (Veure document AUTORITACIÓ) per a poder desvirtuar el passeig i els seus parterres en espais per a quiosquets.

La mateixa platja, juny 2021. La sorra aportada al març 2021, havia desaparegut i amb això els fons públics del seu transport (vegeu també informatiu de juny 2021).

La mateixa platja, juny 2021. La sorra aportada al març 2021, havia desaparegut i amb això els fons públics del seu transport (vegeu també informatiu de juny 2021).

La mateixa platja, juny 2021. La sorra aportada al març 2021, havia desaparegut i amb això els fons públics del seu transport (vegeu també informatiu de juny 2021).

Finals de juliol del 2022, l’Ajuntament torna a intentar cobrir el pedregar d’aquesta part de la platja (intransitable sense sabates) per deixar una realitat impossible d’amagar.

Vist el poc èxit de la iniciativa, al final l’Ajuntament abandona l’intent deixant una franja temporalment “amagada” i la resta com estava.

26 abril 2021, vint dies després de l’aportació de la sorra en el mateix lloc, ja havia desaparegut. Amb això es demostra que l’Ajuntament malbarata els diners de tots, tirant sorres a la mar en un intent inútil de reposar les sorres que invariablement tornen a ser absorbides per les ones.

A falta de sorra, els corrents dipositen cada vegada més pedres on abans hi havia platja

A falta de sorra, els corrents dipositen cada vegada més pedres on abans hi havia platja

Llegir Més